הסכם גירושין - עו"ד נלה כהן ושות
חפש באתר:

הסכם גירושין
מזונות אישה
הסדרי ראייה
מזונות ילדים
עילות גירושין
כתובה
הסכם ממון בין בני זוג

טל' : 077-3201770
ליצירת קשר אנא השאר פרטים ואנו נשוב אליך בהקדם.
שם :
טלפון :
דוא"ל :
יתרונותיו של הסכם גירושין על פני תביעהא. מימד הזמן
סיום מערכת היחסים תוך הסדרה של כלל ענייני בני הזוג יכולה להסתיים תוך מס' חודשים מרגע שבו הוגש הסכם  הגירושין לבית הדין הרבני או לבית המשפט.
הדרך להגיע לסיום הקשר באמצעות הסכם גירושין הינה מהירה ויעילה יותר מאשר  הליך המוגש דרך ערכאות משפטיות.  יוצא מכך כי  תביעה לחלוקת רכוש או למזונות אשה או מזונות ילדים, עלולה להימשך בין 3-4 שנים. בני הזוג מוצאים עצמם מותשים  מהדיונים, מההוכחות  ומעשרות אלפי השקלים או דולרים שכל צד מוציא לצורך שכ"ט עו"ד.


ב. אינסוף הוצאות:
הגשת תביעה משפטית נושאת בחובה הוצאות אדירות. החל מתשלום אגרות ביהמ"ש ושכ"ט עו"ד עד לפס"ד סופי כאשר בסופו של יום משלם הצד שהפסיד בתיק  את הוצאות המשפט של בן הזוג, העלולות להגיע לעשרות אלפי שקלים. הסכם גירושין חוסך את רוב אגרות  ביהמ"ש , הוצאות משפט, תשלום הוצאות משפט לצד הזוכה ועלות תשלום שכ"ט עו"ד היא קטנה יותר משמעותית,  ביחס לניהול תיק בביהמ"ש.

ג. אתה קובע את המציאות:
כאשר הצדדים מגיעים להסכמה בדבר חלוקת הרכוש, ו/או מזונות אשה וילדים  הרי שגורלם אינו נתון להחלטתו הבלעדית של בית המשפט או בי"ד הרבני. כך יוצא שגובה המזונות או חלוקת הרכוש נעשית ע"י החלטתם של בני הזוג בלבד. זאת בניגוד להגשת התביעה בבית השמפט שם יתכן מצב בו על אף ביטחוננו כי הצדק עימנו, יכול השופט להחליט  כי צדק הינו דווקא  עם הצד השני. מצב זה גורם לשני הצדדים לאי וודאות ומתיחות לאורך כל משך התנהלות התיק, אשר צפוי להתנהל מס' שנים כפי שתואר לעיל. יצוין כי מלבד מקרים חריגים ביהמ"ש או בי"ד הרבני אינו נוטה להתערב בהסכם הגירושין שנקבע בין הצדדים. התערבות השופט או הדיין בהסכם הגירושין תהיה במקרה בו נקבעו בהסכם הגירושין תנאים הסותרים  את טובת הילד או שההסכם מכיל תנאים שאינם סבירים בעליל. על כן בהסכם הגירושין בני הזוג נימצאים בבחינת "עתה בני חורין",  חרות שעלולה  להילקח מהם באם ינהלו  את התיק דרך ערכאות משפטיות.


ד. הסכם צופה אופציות עתידיות:

פסק הדין  הניתן ע"י שופט או דיין, סביר להניח כי אינו צופה מצבים עתדיים הצפויים לחול בחיי הצדדים. אם נניח לדוגמא כי במשך השנים שיחלפו האב  או האם ישנו מקום עבודה או יקודמו בדרגתם הרי שגם שעות העבודה עתידות להשתנות. שינוי בשעות העבודה עתיד להוביל לשינוי בשעות הסדרי הראיה. כאשר ניתן פסק הדין ניתן על ידי ביהמ"ש או בי"ד הרבני, וודאי הוא שלא ניתן לסטות מהשעות שנקבעו בו. אולם באם ערכנו הסכם גירושין הרי שבני הזוג יכולים לעצב  בעצמם את התנאים וההסכמות השונות. כך הסכם גירושין יחיל אפשרויות גמישות יותר  באם יעברו על הצדדים שינויים במשך החיים (דבר שצפוי מן הסתם לקרות) ויהיו בו חלופות המתחשבות בשינויים הללו. היתרון בהסכם הגירושין הוא כי הינו  צופה פני עתיד ובכוחו להסדיר או לקבוע פתרונות למצבים שיקרו בעתיד. יתרון נוסף הוא כי הסכם הגירושין אינו מחייב כיסוי של כל אותן נקודות השרויות במחלוקת, ניתן להשאיר בהסכם סעיפים המשאירים לבי"ד או לביהמ"ש את ההכרעה באותם נושאים שבהם בני הזוג לא הגיעו להסכמה.


ה. ניפרד כידידים:
בשל העומס הרב  בבתי המשפט ובבי"ד הרבני מתנהל תיק גירושין זמן רב ,  מס' שנים עד אשר המחלוקות באות לקיצן במתן פסק הדין. בכל התקופה  הנ"ל בני זוג אינם יכולים לקבל גט  ולמעשה חיים תחת קשר כפוי שאינם חפצים בו. רבים חפצים יצירת תא משפחתי חדש והם מוגבלים בשל הסיבה כי עדיין לא ניתן גט.
הדבר מקשה כפליים כאשר מדובר בחלוקת רכוש או מזונות ילדים כאשר במצב שכזה נלחמים בני הזוג על מנת לזכות "בכמה שיותר". הקשר המחויב בשל משך הזמן בו בני הזוג עדין יחד ולמעשה כל אחד לחוד מקשה ומאיס את הקשר עוד יותר וכן המלחמה לזכות בכמה יותר ... נחסכת כשר עסקינן בהסכם גירושין. הסכם גירושין המוגש לבית הדין או לביהמ"ש עתיד לההיות מאושר תוך מס' חודשים. מאותו רגע יקבע מועד לגט ובני הזוג  יפרדו לדרכם כידידים .
גרסה להדפסה