הסכם גירושין - עו"ד נלה כהן ושות
חפש באתר:

הסכם גירושין
מזונות אישה
הסדרי ראייה
מזונות ילדים
עילות גירושין
כתובה
הסכם ממון בין בני זוג

טל' : 077-3201770
ליצירת קשר אנא השאר פרטים ואנו נשוב אליך בהקדם.
שם :
טלפון :
דוא"ל :
מזונות אשה

ע"פ הדין העברי זכאית אשה למזונות אשה בטרם קבלת הגט. עם קבלת הגט פוקעים הנישואין וממילא היא אינה זכאית למזונותיה. המקור  למזונות אשה ( לדעת חלק מהפוסקים)  הוא מהתורה והוא נילמד מהפסוק:" שארה ( מזון) , כסותה (ביגוד) ועונתה ( יחסי אישות) לא יגרע". מזונות אשה כוללים צרכים רחבים כגון:  מדור, מזון , אוכל , כלי מיטה, בגדים, תכשיטים , קוסמטיקה. הצרכים הניזכרים לעיל, הם במיקרה בו הבעל הוא בבחינת עני אולם אם הוא עשיר  נותן לה לפי עושרו.

מזונות אישה נידרשים להיות מוכחים, כלומר על האישה לצרף את כל המסמכים המראים את הוצאותיה. במקרה בו אשה עובדת  ומשתכרת , יערוך בי"ד דיון  לגבי גובה החיוב , כלומר בי"ד יבדוק מהם "מעשי ידיה"( הכנסותיה). עד לבירור המדויוק של גובה הכנסות האישה , יפסוק בי"ד מזונות אישה ( זמניים).

 במזונות אישה קיים כלל חשוב והוא" עולה עימו ואינה יורדת" פירושו של כלל זה הוא, כי  כאשר האישה מתחתנת היא עולה למעמד החברתי  של בעלה,  וזכותה לרמת חיים גבוהה. אם בעלה ממעמד נמוך ואילו היא הגיעה ( בטרם התחתנה) ממעמד גבוהה יותר, מעמדה הכלכלי " אינו יורד"והיא זכאית לאותה רמת חיים. אולם אם היא הגיעה ממשפחה שרמת החיים בה מקבילה לרמת החיים של הבעל, אזי לא תוכל לטעון ולבקש מזונות לפי רמת חיים גבוהה יותר.

ע"פ ההלכה , גם במצבים בהם הבעל אינו עובד, ניתן לתת פס"ד המחייבו לצאת לעבוד, כל זה במזונות אישה, יצויין כי יש במזונות אישהי מבמזונות ילדים שכן במזונות ילדים ( מעל גיל 6) בי"ד אינו יכול לצוות על האב לצאת לעבוד על מנת שישלם מזונות לילדיו, כיוון שמקור החובה הוא מדין צדקה ואילו במזונות אישה מקור החובה הוא מעצם קשר הנישואין.

 מה קורה במצב בו בעל אינו מפרנס את אישתו( בהנחה כי מגיעה לה מזונות )?

במקרה בו הבעל יטען כי אינו חפץ לעבוד , אזי לבי"ד סמכות  לכפות אותו להתגרש. אם האישה עובדת  וחסכה חסכונות שהם פרי "מעשה ידיה" זכאית לקבל את כל חסכונותיה וזכויותיה בלי לתת מכספים אלו לבעלה. ישנה מציאות לפיה תוכל האישה להגיד:" איני נזונה ואיני עושה " כלומר האשה מסרבת לעשות את אותן המלאכות המוטלות עליה מכוח  ההלכה היהודית,  במקרה כזה, האשה אינה חיבת לעשות מלאכות שונות והיא אף לא תקבל את מזונותיה.

 עילות השוללות את האישה מלקבל מזונות:


א. בגידת האישה

אשה שבגדה בבעלה, מאבדת את זכאותה למזונות אשה. ע"פ המשפט העברי אף אם הבעל ימחול לה על בגידתה , אין זה משליך על התוצאות המשפטיות של הזכות לקבל מזונות אשה.
מציאות בה האשה "זנתה", דורשת הוכחה. אף אם נניח כי האישה מודה במעשיה אין זהו תנאי מספיק שכן ייתכן והיא מודה על מנת להגיע אל הגט במהירות. על מנת שתהיינה ראיות מספיקות יש להוכיח  כי שני עדים היו נוכחים במקום עצמו ( ולא רק מחוץ למקום).

ב. דין מורדת/מורד :
 
ע"פ ההלכה היהודית , קיימים חובות וזכויות של אשה כלפי בעלה והאיש כלפי אישתו. אחת החובות היא מצוות עונה (יחסי אישות) כאשר אחד מהצדדים אינו רוצה בקשר אינטימי עם בן זוגו( בלא סיבה מוצדקת כגון, מחלה, לידה וכו') יכולה חוסר תיקשורת במימד הזה לשמש עילה לגירושין. בית הדין וביהמ"ש לענייני משפחה יבדקו לעומק מהי סיבת הסירוב לקשר של יחסי האישות, האם היה מוצדק?.
 פעמים שאשה מרגישה כי הבעל "מאוס" עליה והיא איננה יכולה להתקרב אליו. במקרה שכזה  ייתכן ובי"ד לא יראה בכך כעילה לדין "מורדת" . אות דין יחל גם על היש במקרה והדבר הפוך.


ג. עזיבת הבית ע"י האשה:

 כאשר הבעל הוא זה שעוזב את הבית , זכות האישה לקבל מזונות איננה נפגעת. אולם, אם האישה עזבה את הבית כאשר אין בידה שום סיבה מוצדקת או גורם מוצדק , הרי שיש סיכוי כי תפסיד את מזונותיה. אם האשה עוזבת את הבית בשל סיבות כגון: אלימות הבעל, בעל שאינו מפרנס, יחס משפיל מצד הבעל ועוד.  יכולים מקרים אלו להוות סיבות שאינן שוללות את זכות האישה למזונות.

ד. ההתנהגות האישה כגורם לשלילת מזונות:

 ע"פ  הלכה היהודית ישנו מושג הנקרא " עוברת על דת משה ויהודית". מושג  זה פירושו כי האשה עוברת על מצוות מהתורה  מושג זה מתחלק לשניים.
 דת יהודית: כגון: יוצאת לשוק ומשוחחת עם גברים, מתנהגת בפריצות , מתהגת באופן הפוגע בצניעותה.  במצב שכזה יוכל הבעל לטעון כי האשה עוברת "על דת משה ויהודית " והיא תפסיד מזונותיה. טענה זו תוכל "להיתפס" רק במיקרה והתרו בה שני עדים סמוך למעשה.
המושג "עוברת על דת משה ויהודית"  חל גם על מציאות בה האישה מכשילה בכוונה את בעלה, כלומר נוהגת במזיד ושלא בתום לב וניקרא :
דת משה. לדוג': איננה שומרת על מצוות טהרת המשפחה, מאכילה את בעלה אוכל שאינו כשר. כמו כן הטענה כי האישה עוברת על "דת משה ", לא תישמע  במקרה בו הבעל נוהג באותו אופן. כלומר הוא לא יוכל לטעון  שהאישה מתנהגת באורח חיים מסויים, אם הוא עצמו רגיל לנהוג באותו אופן.
חשוב להדגיש כי במידה והבעל איננו שומר על אורח חיים דתי , לא יוכל ליטעון טענה זו.גרסה להדפסה