הסכם גירושין - עו"ד נלה כהן ושות
חפש באתר:

הסכם גירושין
מזונות אישה
הסדרי ראייה
מזונות ילדים
עילות גירושין
כתובה
הסכם ממון בין בני זוג

טל' : 077-3201770
ליצירת קשר אנא השאר פרטים ואנו נשוב אליך בהקדם.
שם :
טלפון :
דוא"ל :
כתובה

כדי להבטיח קשר תקין בין בעל לאישה , קשר הכולל מחויבות כלכלית , על מנת שלא תיוצר מציאות לפיה  זמן קצר מיום החתונה ירצה האיש לגרש  את אישתו, או  יחליט כי אינה מתאימה לו יותר ( בלא סיבה של ממש) קבעו חז"ל את גדר הכתובה. הכתובה הינו מסמך משפטי המגן על האשה ובלשון מתקני הכתובה:  " שלא תהיה  קלה בעיניו גרשה". מהן ההשלכות המשפטיות של הכתובה בימינו?

 העילות לפיהן אשה מאבדת כתובתה:

א. כאשר הגורם להפסקת קשר הנישואין הוא נובע מרצון האישה ( היא זו החפצה בגירושין).  או שקשר הנישואין מופסק בגין אשמת האישה.

ב. אישה שבגדה בבעלה או בלשון  חז"ל (הרמב"ם) "מי שזינתה תחת בעלה"- במקרה כזה אף אם בעלה מחל לה , לא תהיה זכאית לכתובתה.

ג. אישה העוברת על דת משה ויהודית - דהיינו מכשילה את בעלה במזיד על הוראות דת. לדוגמא: מאכילה אותו ביודעין טריפות למרות ידיעתה כי הוא שומר כשרות. או מתנהגת באורח חיים שאינו צנוע וראוי.

ד. מורדת בטענת "מאיס עלי"- טענה זו פירושה כי האיש דוחה את האישה , אינה יכולה לסבול את הריח ממנו או מצבים שונים אחרים. ( טענה זו יכולה לשמש עילה כאשר האישה מסרבת לשמור על יחסי אישות מהסיבה כי בעלה " דוחה" אותה). טענה זו תיבדק בי"ד באופן סוביקטיבי, שכן הטענה עצמה היא אינה אובייטקיבית ותלויה בעין המסתכל.

  


סכום הכתובה:

האם ניתן לקבוע במעמד החתונה, בכתובה ,סכום שאינו מוגבל ?
ניתן לקבוע כל סכום השאלה מהו הסכום אותו יפסוק בי"ד הרבני בפועל.
בדרך כלל סכום הכתובה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.שן בלא ההפרשים אין לכתובה ערך ממשי ( לדוג': כתובה שערכה נמדד בלירות)

לאחרונה , ניתן פס"ד ע"י הדיין שלמה דיכובסקי ( אב"ד הגדול בירושלים) שבו הוחלט להגביל את סכום הכתובה עד 120,000 ₪. גרסה להדפסה