הסכם גירושין - עו"ד נלה כהן ושות
חפש באתר:

הסכם גירושין
מזונות אישה
הסדרי ראייה
מזונות ילדים
עילות גירושין
כתובה
הסכם ממון בין בני זוג

טל' : 077-3201770
ליצירת קשר אנא השאר פרטים ואנו נשוב אליך בהקדם.
שם :
טלפון :
דוא"ל :
מזונות ילדים


מהו המקור לחיוב האב במזונות ילדים?
 
המזונות המחילים חובה על האב, מושתתים על דין ההלכה העברית( בהנחה כי מדובר על שני יהודים).
כאשר מדובר על בני זוג שבו האב אינו יהודי והאם יהודיה, אזי חובת האב החלה היא אינה חובה אבסלוטית , כולמר האב אינו חייב לשאת ב-100% מהוצאות ילדי ההכרחיים אלא המזונות מתחלקים שווהבין ההורים, כפי שמנסח זאת חוק המזונות.


חובת המזונות בדין העברי:


חובת המזונות החלה על האב היא עד גיל 18. חובה זו מתחלקת בדין העברי במס' מישורים:


ילד עד גיל  6:

במקרה זה החובה על האב היא מוחלטת, אף אם יוכיח הב כי הוא חסר אמצעים , אין זה פוטר אותו מהחוב לשלם מזונות עבור ילדו או ילדיו.


גילאים 6-15 :

מחייבים את האב בצרכיו ההכרחיים ואת שני ההורים, מדין צדקה, כשיש בידם האפשרות לכך, כהשלמת מזונותיו( זוהי תקנה מתקנות הרבנות הראשית).

 גילאים 15-18:

חובת המזונות כלפי קטינים מגיל 15 ועד גיל 18 מקורה בדיני הצדקה הכלליים שבמשפט העברי.החיוב מדין צדקה מביא בחשבון לא רק את הכנסות האב אלא גם את הכנסות האם, ובמידה והשניים משתכרים תחולק תוספת זו העולה על הצרכים ההכרחיים של הילדים ביחסיות מתאימה בין האב לאם. היקפם של מזונות מדין צדקה הינו רחב, ומשתרע מעבר לצרכים ההכרחיים של הקטינים, עד לרמה בה הם הורגלו. החיוב בקטגוריה זו נסמך על שלושה פרמטרים:
  1. אמידות ההורה - מי שיש בכוחו הכלכלי לזון עצמו כפי צרכיו, ועדיין נותרת בידו היכולת הכלכלית.
  2. חובת הצדקה היא כלפי נצרך, קרי: כלפי מי שאין בכוחו לדאוג לצרכיו.
  3. וכדי מחסורו של הנצרך.


    גילאים 18- 21 /או עד סיום השירות הצבאי/שירות לאומי:

    ע"פ הפסיקה הישראלית הב ישא בשליש מתשלום המזונות שנקבע, מרגע הגיע הילד לגיל 18 ועד הגיעו לגיל 21 או סיום השירות הצבאי.
גרסה להדפסה