מהו הסכם גירושין טוב?
הסכם גירושין טוב הוא הסכם הצופה פני עתיד, כלומר  הוא חווה בתוכו את הבעיות או הדילמות העלולות להיווצר בעתיד. בהסכם הגירושין חייבות להיכלל  סוגיות כגון :

 מזונות הילדים- איך ומתי, סכום, תאריך, אופן קבלת מזונות, עד איזה גיל? ועוד.

הסדרי ראייה- הסדרי  הראייה מפורשים וברורים  בהסכם גירושין ( כגון: מס' פעמים בשבוע, שבתות, אורך המפגש) מבטיחים כי  בין ההורה לבין הילדים יהיה קשר רציף ומסודר שאינו פוגע בשיגרת חייו של הילד.
 
מזונות אישה - באם אישה מוותרת על מזונותיה  צריך הדבר  להיכתב באופן מפורש בהסכם. לחלופין אם מסכימים על סכום  המזונות אותו תקבל אישה, יש לציין גם  זאת בהסכם.

כתובה - באם יודעת האישה כי היא אינה זכאית לכתובה על פי הלכה ( לאחר שהדבר הוכח כמובן, ראה כתבה בנושא כתובה), הדרך העדיפה ביותר היא לציין בהסכם הגירושין כי האישה מוותרת על הכתובה, פעולה זו תחסוך את ההליך של "מחילה על כתובתה". גם כאשר האישה זכאית לכתובה, אולם מסיבות שונות היא בוחרת לוותר עליה, (לדוג' ויתור על כתובה תחת קבלת רכוש או הסדר אחר) , עליה לציין זאת מפורשות בהסכם.

רכוש- סוגיה זו מהווה פעמים רבות אבן הנגף של כל הסכם גירושין, כיוון שכל צד מרגיש את הצורך לא "לפספס" דבר. חלוקת הרכוש צריכה להיות מצויינת מפורשות בהסכם.  כך לדוג' באם לבני הזוג רכב משותף או חסכונות, תכולת דירה או דירה השייכת להם, יש לציין את אופן חלוקתם. יודגש כי גם כאשר ישנם חובות משותפים או חוב שבו נושא אחד מבני זוג , יכול החוב להתחלק בין בני הזוג באופן שיקבעו.

כמובן שבתהליך ההגעה להסכם גירושין יכולות לעלות סוגיות נוספות , שיצויינו בהסכם. כמו כן קיימת אפשרות כי באותם סוגיות שבהם בני הזוג לא הגיעו לכלל החלטה, תישאר ההחלטה בידי בי"ד או ביהמ"ש כך שהסכם הגירושין יכלול הסכמה על נושאים מסויימים בלבד.             סגור